Balans kolorów

Tryb ten pozwala na precyzyjne regulowanie kolorów poprzez zmienianie intensywności barw żółtej, karmazynowej, cyjankowej oraz czarnej.
Regulacje można wprowadzać dla powlekanego i niepowlekanego papieru.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Zestawienie Kolorów].
3.
Wybierz [Niepowlekany] lub [Powlekany].
4.
Naciśnij [-] lub [+], aby wyregulować natężenie każdego z kolorów.
5.
Naciśnij na [Dokładna reg. zabarw.].
6.
Wybierz kolor, dla którego chcesz przeprowadzić regulację → naciśnij [-] lub [+], aby wyregulować poziom zabarwienia za pomocą ustawień ciemniej (duże zabarwienie), pośrednio oraz jaśniej (niskie zabarwienie).
7.
Naciśnij na [OK].
52XY-0KS