Zmiana formatu przycisków

Wygląd Szybkiego menu można dostosować do potrzeb użytkownika.Poniższa sekcja opisuje sposób zmiany dużego formatu przycisków na mniejszy.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij .
3.
Naciśnij na [Zmień rozmiar przycisku na duży].
Wyświetlone zostaną małe przyciski.
Jeżeli użytkownik chce wyświetlić przyciski o dużym rozmiarze, należy nacisnąć na [Zmień rozmiar przycisku na duży].

UWAGA
Domyślnie, przyciski są wyświetlane w dużym formacie.
Na ekranie można wyświetlić do 9 dużych przycisków lub do 15 małych.
Ustawienia wielkości przycisków odnoszą się zarówno do przycisków publicznych jak i prywatnych.
52XY-1F3