N na 1

Tryb ten służy do umieszczania wielu skanowanych oryginałów lub oryginałów dwustronnych, tak aby mieściły się one na jednym arkuszu papieru.Można wybrać 2, 4 lub 8 skanowanych oryginałów i ustawić je na jednej stronie.Można również ustawić dwustronne kopie i zmienić układ i kolejność obrazów.
Oryginały są automatycznie redukowane i dopasowane do określonego formatu kopii.
2 na 1
Ustawienie to w taki sposób zmniejsza dwa jednostronne oryginały lub jeden dwustronny oryginał, aby mieściły się one na jednej stronie arkusza papieru.
4 na 1
Ustawienie to w taki sposób zmniejsza cztery jednostronne oryginały lub dwa dwustronne oryginały, aby mieściły się one na jednej stronie arkusza papieru.
8 na 1
Ustawienie to w taki sposób zmniejsza osiem jednostronnych oryginałów lub cztery dwustronne oryginały, aby mieściły się one na jednej stronie arkusza papieru.
WAŻNE
Oryginały muszą być tego samego formatu.

1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [N na 1].
3.
Wybierz rodzaj N na 1.
Aby przeprowadzić dwustronne kopiowanie, naciśnij na [Ustawienia Dwustronne] → wybierz rodzaj dwustronnego kopiowania → naciśnij na [OK].
Jeżeli chcesz wybrać zorientowanie kopii → naciśnij na [Ustaw Szczegóły] na ekranie <Dwustronne> → wybierz zorientowanie kopii → naciśnij na [OK].
Zorientowanie kopii
[Format książki]:
Przednie i tylne strony oryginału mają tę samą orientację góra-dół.
[Format kalendarza]:
Przednie i tylne strony oryginału mają odwrotną orientację góra-dół.
Aby wybrać kolejność układu, naciśnij na [Ustaw Szczegóły].Wybierz kolejność układu → i naciśnij na [OK].
Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione za pomocą przycisku [Ustaw Szczegóły], rodzaj rozkładu będzie następujący:
2 na 1
Lewo → Prawo
Wszystkie inne opcje za wyjątkiem 2 na 1:
Lewy górny →prawy górny → lewy dolny → prawy dolny
Aby określić format oryginału, naciśnij na [Zmień] dla <Rozm.Oryginału> → wybierz format → naciśnij na [OK].
Aby zmienić format papieru, naciśnij na [Zmień] dla <Rozmiar Papieru> → wybierz format papieru → naciśnij na [OK].
UWAGA
Nie można wybrać [Dwustronny oryginał], jeżeli jako format oryginału wybrano A6R.
Urządzenie automatycznie ustawia odpowiedni współczynnik wielkości kopii opierając się na wybranym formacie papieru.
Jeżeli ustawisz [N na 1], automatycznie wybierana jest funkcja Przesunięcie do środka.
4.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Wydajność drukowania może nie być optymalna, zależnie od wprowadzonej kombinacji ustawień.
52XY-0XF