Różne funkcje dostępne na ekranie Podstawowe funkcje ekspresowego kopiowania

W tej sekcji opisano klawisze, wyświetlane na ekranie Podstawowych operacji ekspresowego kopiowania.Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego z trybów/klawiszy, patrz informacje referencyjne "Z poziomu podstawowych funkcji standardowego kopiowania", znajdujące się w tabeli poniżej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ekranu Podstawowych funkcji ekspresowego kopiowania, patrz "Obsługa ekranu Podstawowe funkcje ekspresowego kopiowania."
Na przedstawionym niżej ekranie można ustawiać podstawowe tryby kopiowania.Można ustawić podstawowe tryby kopiowania, takie jak zabarwienie trybów wykańczania, ustawienia ulubione oraz poprzednie ustawienia.
Klawisz
Opis
Z Ekranu Podstawowych Funkcji Zwykłego Kopiowania
1
Wybierz Kolor
Można wybrać tryb kolorów.
2
Ręczna regulacja zabarwienia
Można wyregulować zabarwienie kopii.
3
Współczynnik kopiowania
Określ żądane proporcje kopiowania.
4
Wybierz Papier
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać format/rodzaj papieru oraz źródło papieru.
5
Dwustronny
Tryb ten umożliwia wykonywanie dwustronnych kopii z jednostronnych lub dwustronnych oryginałów lub wykonywanie jednostronnych kopii z dwustronnych oryginałów.
6
Obróbka wykańczająca
Tryb ten umożliwia wykorzystanie wielu metod układania kopii (według stron lub zestawów kopii).
7
Można określić następujące ustawienia:
Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia
Zapisz do menu szybkiego dostępu
Zmiana Ustawień domyślnych
Zapisz skróty opcji
8
Opcje
Można skonfigurować zakres funkcji kopiowania.
9
Przerywanie
Tryb Przerwania umożliwia przerywanie zarezerwowanego zadania lub bieżącego zadania, w celu wykonania pilniejszych kopii.
10
Próbna Kopia
Tryb ten pozwala sprawdzić efekt kopiowania jeszcze przed wykonaniem wielu kopii.
11
Regulacja Jakości Obrazu
Użytkownik może dostosować jakość obrazu na poziomie najbardziej zbliżonym do jakości tekstu lub fotografii na oryginale.
12
Skróty [Opcje]
Można zaprogramować do sześciu skrótów.
13
Poprzednie Ustawienia
Naciśnij, aby przywołać trzy, najnowsze ustawienia kopiowania.
14
Ustawienia ulubione
Naciśnij, aby zarejestrować często wykorzystywane ustawienia kopiowania. Można również przywołać zarejestrowane ustawienia kopiowania.
UWAGA
Tryby Opcji wyświetlane na ekranie Podstawowych funkcji ekspresowego kopiowania wyświetlane są na ekranie Podstawowe funkcje standardowego kopiowania po naciśnięciu na przycisk [Opcje].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany wyświetlania ekranu Podstawowych funkcji kopiowania, patrz "Przełączanie urządzenia do ekranu Podstawowe funkcje kopiowania."
52XY-0YL