Potwierdzanie wydruków podczas kopiowania

Tryb ten umożliwia drukowanie całych zestawów lub pojedynczych stron i wyprowadzanie ich na inną tacę (podczas kopiowania).Tryb ten jest przydatny, gdy istnieje potrzeba kilkukrotnego sprawdzenia wydruku podczas wykonywania dużej ilości kopii.
WAŻNE
[Wydruk Testowy] jest wyświetlane podczas wykonywania wielu kopii w trybie Układanie, Przesunięcie lub Zszywanie.
[Wydruk Testowy] może być wykorzystywane, jeżeli Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO, Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC lub High Capacity Stacker-H jest podłączony.

1.
Naciśnij na [Wydruk Testowy] na ekranie, który pojawia się, gdy urządzenie przeprowadza kopiowanie.
Tryb Wydruku testowego jest również dostępny z poziomu ekranu Monitora statusu/anuluj.(Patrz "Wydruk testowy.")
2.
Wybierz [Wszystkie Strony] lub [1 strona (Losowo)] → i naciśnij na [Rozpocznij wydruk].
[Wszystkie Strony]:
Drukuje cały zestaw.
[1 strona (Losowo)]:
Drukuje kolejną stronę.Jeden arkusz papieru, zawierający jedną stronę podczas kopiowania jednostronnego oraz dwie strony podczas kopiowania dwustronnego są wyprowadzane.
3.
Sprawdź próbny wydruk.
Sprawdź próbny wydruk wyprowadzony na inną tacę.
UWAGA
Po zakończeniu wydruków testowych, urządzenie automatycznie wznawia wykonywanie zadania.Jeżeli potrzebujesz wykonać regulację ustawień, naciśnij na [Anuluj] lub i wprowadź niezbędne regulacje.

UWAGA
Nie można wybrać [Wydruk Testowy] dla poniższych zadań.
Zadanie dla którego ustawiono tryb Grupowania lub Grupowania z przesunięciem
Zadanie, które oczekuje na kopiowanie lub zostało wstrzymane
Zadanie, które przerwało kopiowanie
Zadanie, które aktualnie wykonuje próbne kopie
Zadanie, dla którego drukowane są właśnie wydruki testowe
Jeśli pozostająca do wykonania kopia jest ostatnia lub prawie ostatnia, nie można wykonać wydruku testowego całości wybierając [Wszystkie Strony].
Jeżeli dana kopia zawiera tylko kilka stron, wybranie trybu testowego może nie być możliwe po naciśnięciu na [1 strona (Losowo)].
Wydruk może chwilę potrwać, nawet jeśli wybrana została opcja [Wydruk Testowy].
52XY-0WR