Drukowanie daty

Tryb ten umożliwia drukowanie daty na kopiach.
1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [Druk Daty].
3.
Ustaw orientację obrazu i pozycję drukowania.
Zorientowanie:
[Obraz pionowy]:
Naciśnij, jeżeli chcesz umieścić oryginały pionowo.
[Obraz boczny]:
Naciśnij, jeżeli chcesz umieścić oryginały bokiem.
Obraz pionowy
Obraz boczny
Pionowe usytuowanie oryginału
Poziome usytuowanie oryginału
Pionowe usytuowanie oryginału
Poziome usytuowanie oryginału
Można nacisnąć na [Ustaw Szczegóły], aby wyregulować pozycję drukowania.
Aby wyregulować pozycję drukowania, naciśnij [X] lub [Y] → wyreguluj pozycję drukowania za pomocą [-] lub [+] → naciśnij [OK].
UWAGA
Jeżeli ustawione zostaną dowolne z dwóch funkcji [Num. Stron], [Numerowanie zestawu kopii] lub [Znak Wodny] i każda z tych funkcji ma być drukowana w tej samej pozycji, komunikat proszący o potwierdzenie zostanie wyświetlony po naciśnięciu .
4.
Określ ustawienia drukowania dla daty.
Nacisnąć na rozwijalną listę <Rozmiar> → wybrać rozmiar daty.
Naciśnij rozwijalną listę <Kolor> → wybierz kolor daty.
Naciśnij na rozwijalną listę <Format Daty> → wybierz format daty.
Posługując się przyciskami - (klawiszami numerycznymi) wprowadź datę.
UWAGA
Jeżeli nie ustawiono daty, data ustawiona w [Ustawienia Daty/Czasu] jest drukowana.Potwierdź, iż ustawienia daty i czasu są prawidłowe. (Patrz "Aktualna data i czas.")
Naciśnij na [Format wydruku].
Wybierz rodzaj wydruku → i naciśnij na [OK].
Jeżeli wybierzesz [Przeźroczysty], naciśnij na [Jasne] lub [Ciemne], aby wyregulować zabarwienie półtonów.
5.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Wydajność drukowania może nie być optymalna, zależnie od zawartości oryginału i wprowadzonych ustawień.
Jeżeli skorzystasz z [Druk Daty] wraz z [Dodaj Okładkę] lub [Wstaw Ark.], numery nie będą drukowane na wstawianych stronach.
UWAGA
52XY-0Y4