Tryb marginesu oprawy

Tryb ten umożliwia przesunięcie obrazu w lewo, prawo, do góry lub w dół, celem utworzenia marginesu oprawy na kopiach.Zaleca się używanie tego trybu do wykonywania kopii lub wydruków, które mają być umieszczane w segregatorach.
Wybierz pozycję marginesu oprawy zgodnie z kierunkiem bindowania.
Wybrano lewy margines
Wybrano prawy margines
Wybrano górny margines
Wybrano dolny margines
1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [Margines oprawy].
3.
Wybierz pozycję marginesu oprawy.
4.
Naciśnij na [Przed. Str.] lub [Tylna Str.] → naciśnij na [-] lub [+], aby ustawić odpowiednią szerokość marginesu oprawy → i naciśnij na [OK].
WAŻNE
Jeżeli korzystasz z trybu [Margines oprawy] oraz [Dwustronny] jednocześnie i kopiujesz dokument, który nie posiada marginesu oprawy, wykonaj wówczas niżej opisane działania:
Z marginesem oprawy:
JednostronnyDwustronny:Ustaw tryb Margines oprawy jedynie dla tylnej strony.
DwustronnyDwustronny:Nie ma potrzeby ustawiania trybu Margines oprawy.
DwustronnyJednostronny:Ustaw tryb Marginesu oprawy jedynie dla tylnej strony.
Bez marginesu oprawy:
JednostronnyDwustronny:Ustaw tryb Margines oprawy dla przedniej i tylnej strony.
DwustronnyDwustronny:Ustaw tryb Margines oprawy dla przedniej i tylnej strony.
DwustronnyJednostronny:Ustaw Margines oprawy dla przedniej oraz tylnej strony.
UWAGA
Po wprowadzeniu wartości innej niż 0 można przełączać się pomiędzy dodatnią i ujemną szerokością marginesu oprawy naciskając przycisk [±].
Przykłady:
(+) 10 → [±] → - 10
- 50 → [±] → (+) 50
5.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
[Margines oprawy] przesuwa cały obraz oryginału o określoną szerokość.Jeśli utworzenie marginesu spowoduje przesunięcie kopiowanego obrazu oryginału poza krawędź arkusza, wystająca część zostanie na kopii obcięta.
UWAGA
Marginesy oprawy można tworzyć także na odwrotnych stronach kopii.Umożliwia kopiowanie oryginałów, które posiadają margines oprawy w trybie JednostronnyDwustronny lub DwustronnyJednostronny.
52XY-0Y6