Przesuwanie obrazu oryginału

Tryb ten służy do przesuwania całego obrazu oryginału do środka lub do narożnika kopii.

Korzystanie ze strzałek:

Można skorzystać ze strzałek na panelu sterowania, aby wykonać kopie z przesuniętym obrazem oryginału do środka lub do naroża.
Kopiowanie z oryginalnym obrazem przesuniętym ku środkowi
Obraz oryginału przesunięty w naroże kopii
1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [Przesunięcie].
3.
Naciśnij na [Po Pozycji].
4.
Wybierz kierunek przesunięcia → naciśnij na [OK] → [Zamknij].
Kierunek przesunięcia to kierunek, w którym obraz oryginału ma być przesunięty. Należy wyobrazić sobie obraz oryginału skierowany w górę i znajdujący się na środku kopii.

Korzystanie z klawiszy numerycznych:

Można przesuwać cały oryginał do określonej pozycji za pomocą (klawisze numeryczne).Można także osobno zmienić kierunek przesunięcia na przednich i tylnych stron dokumentów.
1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [Przesunięcie].
3.
Naciśnij na [Z klaw. numer.] → [Ustaw] dla <Przednia Strona> lub <Tylna strona>.
Jeżeli wybierzesz [Tak samo jak przednia strona] dla <Tylna strona>, ustawienie określone dla <Przednia Strona> jest wykorzystywane.Jeżeli wybierzesz [Przeciwnie do pierwszej str.], wartości strony lewej i prawej ustawione dla przedniej strony zostaną odwrócone dla strony tylnej.
4.
Użyj (klawisze numeryczne), aby wprowadzić pozycję przesunięcia.
Wybierz kierunek przesunięcia.
Wprowadź wartość przesunięcia.
Naciśnij na [OK].
UWAGA
Aby zmienić wprowadzoną wartość, wybierz kierunek przesunięcia→ wprowadź prawidłową wartość za pomocą klawiszy (klawisze numeryczne).
Wartości dla tylnej strony mogą być automatycznie ustawione poprzez wybranie [Tak samo jak przednia strona] lub [Przeciwnie do pierwszej str.].
Przykłady:Kiedy przednia strona jest przesunięta o 50 mm na lewo i 100 mm do góry.
Jeżeli wybierzesz [Tak samo jak przednia strona]:50 mm na lewo i 100 mm do góry
Jeżeli wybierzesz [Przeciwnie do pierwszej str.]:50 mm na prawo i 100 mm do góry
Przykład:W celu przesunięcia obrazu oryginału po przekątnej:
Naciśnij górny .
Wprowadź "10" za pomocą klawiszy numerycznych.
Naciśnij prawy .
Wprowadź "15" za pomocą klawiszy numerycznych.
5.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Jeżeli wybierzesz [Po Pozycji], oryginał i papier na kopie są tego samego formatu, a proporcja kopiowania ustawiona jest na 100%, wtedy obraz oryginału nie zostanie przesunięty.
Jeżeli wybierzesz [Z klaw. numer.], obraz oryginału może zostać częściowo obcięty.Ilość odcięcia zależy od rozmiaru oryginału, rozmiaru papieru przeznaczonego do kopiowania oraz wartości przesunięcia.
52XY-0Y5