Obsługa ekranu Podstawowe funkcje ekspresowego kopiowania

W tym dziale opisano środki ostrożności, jakie należy podjąć podczas wykonywania kopii z wykorzystaniem ekranu Podstawowych funkcji ekspresowego kopiowania.

Ekrany pojawiające się na ekranie Podstawowe funkcje ekspresowego kopiowania.

Ekrany wyskakujące pojawiają się na ekranie Podstawowych Funkcji Ekspresowego Kopiowania po wciśnięciu pewnych klawiszy.Naciśnij na [OK], aby zamknąć wyskakujące komunikaty.
Przykład:Ekran wyświetlany po naciśnięciu klawisza [Pow.].

Klawisze oznaczone na szaro

Klawisze trybów, które nie mogą być wykorzystane w połączeniu z wybranym trybem kopiowania, są również oznaczone na szaro.
Przykład:Jeżeli ustawiono [Książka 2 strony].

Komunikaty

W zależności od trybów kopiowania, które wybrałeś, oraz odpowiedni komunikat mogą zostać wyświetlone.W takiej sytuacji, nie można wybrać tych trybów kopiowania w połączeniu z aktualnie wybranymi trybami.
Przykład:Jeżeli oryginały zostaną umieszczone w podajniku, jeżeli [Książka2 strony] zostanie ustawiona.

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany wyświetlania ekranu Podstawowych funkcji kopiowania, patrz "Przełączanie urządzenia do ekranu Podstawowe funkcje kopiowania."
52XY-0YR