Drukuj i sprawdź

Gdy podczas kopiowania oryginały skanowane są jeden po drugim z wykorzystaniem szklanej płyty roboczej, to przy użyciu tego trybu można potwierdzać zeskanowane obrazy strona po stronie.Funkcja ta zabezpieczania przed nieprawidłowym kopiowaniem będącym skutkiem niewłaściwego skanowania.
WAŻNE
Połóż oryginał na szklanej płycie roboczej.Nie można kopiować za pomocą [Drukuj & Sprawdź], jeżeli oryginały znajdują się w podajniku.

1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [Drukuj & Sprawdź] → [Zamknij].
3.
Naciśnij .
Sprawdź zawartość wydruku.
Aby skopiować kolejny oryginał, należy go umieścić → i nacisnąć na ponownie.
Aby od razu po zeskanowaniu oryginału zeskanować obraz ponownie, należy zresetować oryginał → wybrać [Ponow.Skan] → nacisnąć na .
Jeśli chcesz zmienić ustawienia skanowania, naciśnij na [Zmień ustaw.].Jeśli chcesz zmienić ustawienia, należy dokonać tego przed wciśnięciem klawisza .
Zeskanować wszystkie oryginały.Naciśnij na [Rozp. kopiowanie], aby rozpocząć kopiowanie.
UWAGA
Aby anulować skanowanie, należy nacisnąć na [Anuluj] lub .

WAŻNE
Gdy skonfigurowany jest tryb [1-stronna2-stronna], nie jest wykonywane dwustronne kopiowanie i urządzenie kopiuje po jednym oryginale.
52XY-0Y7