Programowanie skrótów dla ekranu Podstawowych funkcji ekspresowego kopiowania

Można utworzyć skróty dla często wykorzystywanych funkcji w [Opcje].Te skróty pojawiają się na ekranie Podstawowych funkcji ekspresowego kopiowania.
1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij .
3.
Naciśnij na [Zapisz skróty opcji].
4.
Wybierz przycisk, który ma zostać zarejestrowany → naciśnij na [Zapisz].
5.
Wybierz opcję dla której ma być utworzony skrót → naciśnij na [OK].
Jeżeli użytkownik nie chce przypisywać opcji, należy wybrać [Nieprzyp.].
6.
Naciśnij na [OK].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany wyświetlania ekranu Podstawowych funkcji kopiowania, patrz "Przełączanie urządzenia do ekranu Podstawowe funkcje kopiowania."
52XY-0YS