Nakładanie obrazu

Tryb ten umożliwia nakładanie na wydruki poprzednio zeskanowanego obrazu (obraz formy), zarejestrowanego w pamięci urządzenia.
WAŻNE
Aby kopiować w trybie nakładania obrazu, wcześniej trzeba zarejestrować obraz formy w pamięci urządzenia.(Patrz "Rejestrowanie form dla trybu Nakładanie obrazu.")

1.
Naciśnij → [Kopiowanie].

2.
Naciśnij [Opcje] → [Nakładanie Obrazu].

3.
Naciśnij na [Ustaw] dla tej strony papieru, na której będzie odbywać się nakładanie obrazów.

WAŻNE
<Tylna strona> może być wybrana jedynie w przypadku dwustronnych oryginałów.
Aby określić te same ustawienia jak w przypadku <Przednia Strona> dla <Tylna strona>, naciśnij na [Tak samo jak przednia strona].
4.
Wybierz obraz formy, który chcesz nałożyć na oryginał → naciśnij na [Dalej].
Aby wydrukować i sprawdzić zarejestrowane obrazy formy, naciśnij na [Wydruk sprawdzający] → wybierz format papieru → naciśnij na [Rozpocznij wydruk].
Obrazy form zapisane w formacie RGB wskazywane są przez ikonę . Obrazy form zapisane w formacie CMYK wskazywane są przez ikonę . (Kolorowe obrazy form wskazywane są przez kolorową ikonę).
Aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat wybranego obrazu formy, naciśnij na [Szczegóły].
5.
Wybierz wymagany typ wkomponowania formy.
Jeżeli wybierzesz [Przeźroczysty], naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować zabarwienie półtonów.
6.
Naciśnij na [Zmień] dla <Wybierz Kolor> → wybierz [Automat. (Kolor/Cz&B)], [Czarno-biały] lub [Jeden Kolor] → naciśnij na [OK].
UWAGA
Gdy formatem kolorów obrazu formy jest CMYK, można wybrać jedynie przycisk [Automat. (Kolor/Cz&B)].
Jeżeli opcja jest wyłączona [Użyj automatycz. (Koloru/Czarno-białego)], [Automat. (Kolor/Cz&B)] nie jest wyświetlane. (Patrz "Ograniczenia użycia trybu Automatyczny wybór koloru.")
Jeżeli wybierzesz [Jeden Kolor], wybierz kolor → naciśnij [OK].
7.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Tryby kopiowania inne, niż Przesunięcie lub Obraz lustrzany mogą być wykorzystywane wyłącznie, do kopiowania obrazów.
Można zarejestrować do 100 obrazów form.Jednakże liczba ta uzależniona jest od ilości wolnego miejsca na twardym dysku.
Wydajność drukowania może nie być optymalna, zależnie od zawartości oryginału i obrazu formy.
Może wystąpić efekt mory (przesunięty, falisty wzór), w zależności od zawartości oryginału i obrazu formy.
UWAGA
Próbny wydruk służy do kontroli.Wydruk końcowy może się nieco różnić od wydruku próbnego.

52XY-0YK