Dwustronny oryginał

Możesz skanować każdą ze stron dwustronnego oryginału, który jest umieszczony w podajniku.
Możesz korzystać tej funkcji, jeżeli zainstalowano Duplex Color Image Reader Unit-M.(Patrz "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
WAŻNE
Przy skanowaniu oryginałów o poziomej (krajobraz) orientacji, np.: A4R, koniecznie w podajniku oryginały te należy ustawić poziomo.Jeżeli tego typu oryginały zostaną włożone pionowo, to ich tylne strony zostaną zeskanowane "do góry nogami".

1.
Naciśnij → [Faks].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Dwustronny oryginał].
3.
Wybierz żądany typ dwustronnego oryginału → naciśnij na [OK] → [Zamknij].
[Format książki]:
Przednie i tylne strony oryginału mają tę samą orientację góra-dół.
[Format kalendarza]:
Przednie i tylne strony oryginału mają odwrotną orientację góra-dół.
52XY-10X