Regulacja zabarwienia tła

Tryb ten umożliwia usuwanie kolorów tła z oryginałów w czasie skanowania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas skanowania oryginałów, takich jak katalogi z kolorowym tłem, oraz pożółkłego ze starości papieru.
1.
Naciśnij → [Faks].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Zabarwienie].
3.
Naciśnij na [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>.
Aby automatycznie wyregulować jakość tła, należy nacisnąć na [Automatycznie].
4.
Naciśnij [-] oraz [+], aby wyregulować zabarwienie tła → naciśnij [OK] → [OK].
[-]:
Istnieje możliwość zapobiegania kopiowaniu ciemnego tła, ale oznacza to, iż jasne obszary mogą również nie zostać skopiowane.
[+]:
Użytkownik może nie być w stanie całkowicie zapobiec kopiowaniu ciemnego tła, ale jasne obszary są zawsze kopiowane.
5.
Naciśnij na [Zamknij].
WAŻNE
Jeżeli wyregulujesz zabarwienie tła za pomocą [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>, ustawienie [Automatycznie] jest anulowane. Podobnie, jeżeli naciśniesz na [Automatycznie] podczas ręcznego wprowadzania regulacji w [Wyreguluj], wszelkie regulacje zostaną anulowane. Urządzenie automatycznie wyreguluje zabarwienie, aby dopasować tło.
Ustawienie [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła> jest nieprawidłowe, jeżeli spełniono wszystkie poniższe warunki. Ustawienia mają wpływ na obraz wyświetlany przez funkcję [Podgląd], ale nie na rzeczywisty obraz skanowany.
Rodzaj oryginału ustawiono jako Tekst.
Rozdzielczość ustawiono na 200 x 100dpi
Aby aktywować [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>, należy zmienić ustawienia.
52XY-112