Wybieranie linii telefonicznej w czasie wysyłania faksu

Jeżeli dodano linie, istnieje możliwość wyboru linii telefonicznej, która ma być wykorzystywana do wysyłania faksów.
1.
Naciśnij → [Faks].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Wybór linii].
3.
Wybierz linię telefoniczną → naciśnij [OK] → [Zamknij].
UWAGA
W czasie korzystania z funkcji Zdalnego faksu liczba linii, którą można wybrać jest określona przez poniższe ustawienia:
[Liczba Linii TX] w [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) (Patrz " Ustawienia zdalnego TX faksu.")
4.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-118