Wybieranie nazwy nadawcy w czasie wysyłania faksu

Można ustawić urządzenie tak, aby drukowało nazwę nadawcy na faksach u odbiorcy.
UWAGA
Można zarejestrować nazwę nadawcy, która ma być wyświetlana zamiast nazwy urządzenia z poziomu [Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)].(Patrz "Rejestrowanie/edycja/usuwanie nazw nadawców.")

1.
Naciśnij → [Faks].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Naz. Nadawcy (TTI)].
3.
Wybierz nazwę nadawcy → naciśnij [OK] → [Zamknij].
Nazwa zarejestrowana w opcji Zarejestruj nazwę jednostki jest wyświetlana w pozycji [00] na liście Nazw nadawców.(Patrz " Rejestrowanie nazwy urządzenia dla funkcji e-Mail/I-Faksu.")
Jeżeli jako usługę uwierzytelniania wykorzystuje się SSO-H, login użytkownika pojawi się w pozycji [100] na liście Nazw nadawców.
Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi logowania, patrz "SSO-H (Single Sign-On H)."
52XY-117