Ustawianie rodzaju oryginału

W urządzeniu można ręcznie wybrać typ oryginału stosownie do typu obrazu.
Tryb Tekst/fotografia
Funkcja ta przeznaczona jest do skanowania oryginałów zawierających zarówno tekst jak i fotografie, np. czasopism czy katalogów.
Tryb Fotografia
Tryb ten daje najlepsze efekty przy wykonywaniu kopii z oryginałów zawierających fotografie wydrukowane na papierze fotograficznym.
Tryb Tekst
Tryb ten jest najbardziej odpowiedni do skanowania oryginałów zawierających tekst.W trybie tym również wyraźnie będą skanowane światłokopie lub rysunki wykonane ołówkiem.
1.
Naciśnij → [Faks].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Typ oryginału].
3.
Wybierz rodzaj oryginału.
Aby wyregulować poziom priorytetu przetwarzania tekstu/fotografii/mapy, należy nacisnąć na [Tekst/Fotogr.].
Następnie, naciśnij na [Poziom regulacji] → wybierz [Priorytet Tekstu] lub [Priorytet Fotografii] → naciśnij na [OK].
[Priorytet Tekstu]:Priorytetem jest wierna reprodukcja tekstu.
Priorytet Fotografii: Priorytetem jest wierna reprodukcja fotografii przy zminimalizowaniu efektu mory (zniekształcony, falisty wzór).
istnieje możliwość regulacji poziomu priorytetu tekstu/fotografii.Jeżeli użytkownik chce uzyskać jak najwierniejsze odtworzenie tekstu, należy nacisnąć na [Priorytet Tekstu] i przesunąć wskaźnik w lewo.Jeżeli użytkownik chce uzyskać jak najwierniejsze odtworzenie fotografii, należy nacisnąć na [Priorytet Fotografii] i przesunąć wskaźnik w prawo.
4.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Jeśli skanowany jest oryginał zawierający półtony taki, jak wydrukowana strona, kiedy wykorzystywany jest tryb Foto wystąpić może efekt mory (poruszony, 'drżący' wzór).W takim przypadku efekt można zmniejszyć stosując tryb Ostrość.(Patrz "Regulacja ostrości obrazu.")
UWAGA
Jeżeli oryginałem jest przezroczysta folia/czysta folia, należy wybrać rodzaj oryginału i wyregulować naświetlenie do poziomu najbardziej odpowiadającego oryginałowi.
52XY-10W