Menu Podręcznika użytkownika

Po otwarciu Podręcznika użytkownika jest wyświetlana następująca strona.
1.
/
Kliknij ikonę , aby wyświetlić całą listę elementów. Kliknij ikonę , aby powrócić do pierwotnego ekranu.
2.
/
Naciśnij, aby wyświetlić zawartość obszaru wyszukiwania. Kliknij, aby przełączyć pomiędzy widokiem spisu treści i widokiem wyszukiwania. Kiedy wyświetlany jest spis treści, każde kliknięcie przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku. Kiedy wyświetlany jest ekran wyszukiwania, każde kliknięcie przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku.
3.
Można określić ustawienia wyświetlania, takie jak rozmiar znaków i układ Podręcznika użytkownika.
4.
Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania Podręcznika użytkownika, wyszukiwania oraz innych informacji.
5.
/
Kliknij, aby przejść do poprzedniej lub następnej strony.
6.
Uwaga
Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.
7.
Oprogramowanie innych firm
Wyświetlane są informacje na temat oprogramowania innych firm.
52XY-260