Instrukcje obsługi i ich zawartość

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.
Skrócona instrukcja
W tej instrukcji opisano podstawową obsługę urządzenia w łatwy do zrozumienia sposób.
Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja)
Jest to instrukcja wyświetlana w przeglądarce internetowej. Opisano w niej wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. (Patrz "Sposób korzystania z niniejszej instrukcji (Podręcznika użytkownika).")
Rozwiązywanie problemów (często zadawane pytania)
W tym podręczniku, który może być przeglądany za pomocą przeglądarki internetowej, opisano instrukcje obsługi przydatne do kopiowania oraz sposoby rozwiązywania problemów podczas kopiowania.
Instrukcję można wyświetlić w witrynie internetowej z podręcznikami.

UWAGA
Użytkownicy niemający dostępu do programu Adobe Reader umożliwiającego wyświetlanie podręczników w formacie PDF mogą skorzystać z innego oprogramowania, takiego jak aplikacja PDF Preview opracowana przez firmę Vivid Document Imaging Technologies.
52XY-25X