Korzystanie z podręcznika użytkownika

Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji w celu poznania możliwości urządzenia, co pozwoli na pełne wykorzystanie jego funkcji. Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, w celu wykorzystania jej w przyszłości.
Menadżer systemu lub administrator systemu SSO-H (Single Sign-On H) może określić wszystkie ustawienia systemowe urządzenia. O ile nie zaznaczono inaczej, nazwa "administrator" odnosi się do menadżera systemu lub administratora systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów administratorów, patrz " Ustawienia administratora."
52XY-25W