PRZENOŚNY ZESTAW HDD

W PRZENOŚNY ZESTAW HDD można przechowywać twarde dyski.Jeżeli urządzenie nie jest używane, dyski można usunąć i przechować w bezpiecznym miejscu.Jeżeli Zestaw szyfrowanie danych i kopiowania HDD jest wykorzystywany wraz z PRZENOŚNY ZESTAW HDD, można zapisać te same dane na różnych dyskach, zaszyfrować je a następnie przechowywać dyski w bezpiecznym miejscu.

Podzespoły oraz ich funkcje

1.
Pojemnik twardego dysku
Znajduje się w nim twardy dysk.Aby przechowywać twardy dysk, można go umieścić w specjalnym pojemniku.
2.
Przednia pokrywa
Otworzyć pokrywę aby umieścić/usunąć uchwyt twardego dysku.

UWAGA
PRZENOŚNY ZESTAW HDD jest podłączany do bocznej części urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania PRZENOŚNY ZESTAW HDD do urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Canon.
Jeżeli komunikat <E602-0001> pojawi się na panelu sterowania w czasie rozruchu urządzenia, twardy dysk może nie być umieszczony w PRZENOŚNY ZESTAW HDD.Wyłącz zasilanie główne urządzenia i sprawdź, czy wskaźnik zasilania głównego na panelu sterowania nie świeci się. Następnie sprawdź PRZENOŚNY ZESTAW HDD.Jeżeli komunikat błędu wciąż jest wyświetlany, po prawidłowym umiejscowieniu twardego dysku, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Canon.
52XY-04H