Stack Bypass Alignment Tray-D

Wykorzystując Stack Bypass Alignment Tray-D, możesz zredukować ilość papieru podawanego ukośnie, podawanego z Stack Bypass-C i uniemożliwić nieprawidłowe ustawienie obrazu.

Podzespoły oraz ich funkcje

UWAGA
Jeżeli POD Deck Lite-C jest podłączony, należy zachować szczególną ostrożność i uważać na szczelinę pomiędzy Stack Bypass Alignment Tray-D oraz POD Deck Lite-C podczas usuwania zablokowanego papieru.
WAŻNE
Nie można wysunąć tacy dodatkowej Stack Bypass-C, jeżeli Stack Bypass Alignment Tray-D jest podłączony.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat gramatury i rozmiaru papieru, który można używać z Stack Bypass Alignment Tray-D, patrz elementy dla Stack Bypass-C w "Dopuszczalne materiały papiernicze."
1.
Mocowanie śrub radełkowych
Dokręcić lub poluzować śruby, celem wyregulowania prowadnic wyrównujących papier.
2.
Prowadnice wyrównujące papier
Stabilizują pozycję załadowanego papieru.
52XY-03U