Zmiana koloru

Użytkownik może zmienić kolor niestandardowego rodzaju papieru.
UWAGA
W przypadku wyboru koloru odbiegającego od rzeczywistego, może dojść do zakleszczania papieru a jakość obrazu może zostać nieodwracalnie obniżona.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Kolor>.
5.
Wybierz kolor papieru → naciśnij [OK].
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0HY