Zmiana rodzaju wykańczania

Użytkownik może zmienić rodzaj wykańczania niestandardowego rodzaju papieru.
UWAGA
W przypadku wyboru rodzaju wykończenia odbiegającego od rzeczywistej struktury papieru, może dojść do zablokowania papieru a jakość obrazu może zostać nieodwracalnie obniżona.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Zakończ>.
5.
Wybierz rodzaj wykańczania → i naciśnij na [OK].
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0HW