Zmiana nazwy

Użytkownik może zmienić nazwę niestandardowego rodzaju papieru.
UWAGA
Kiedy zostaną zarejestrowane ustawienia dla niestandardowego rodzaju papieru, należy pamiętać o zmianie nazwy.Nie można zmienić domyślnych ustawień rodzajów papieru zarejestrowanych w urządzeniu.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Nazwa>.
5.
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0HR