Zmiana rodzaju

Użytkownik może zmienić rodzaj niestandardowego rodzaju papieru.
UWAGA
W przypadku wyboru rodzaju papieru odbiegającego od rzeczywistego, może dojść do zablokowania papieru a jakość obrazu może zostać nieodwracalnie obniżona.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Typ>.
5.
Wybierz rodzaj papieru → naciśnij na [OK].
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0HX