Regulacja korekcji przemieszczenia

Jeżeli chcesz zmienić korekcję przemieszczania dla każdej strony w broszurze, należy wyregulować szerokość korekcji dla zarejestrowanego i niestandardowego rodzaju papieru.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat przemieszczania, patrz "Tryb Broszura" w "Kopia" oraz "Tryb Broszura" w "Dostęp do zapisanych plików."
Wartość wprowadzona w tym trybie jest wykorzystywana jako wartość domyślna dla automatycznej korekcji przemieszczania w trybie Zszywania zeszytowego.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regulacja korekcji pełzania>.
5.
Posługując się klawiszami [] lub [] wyreguluj szerokość korekcji → [OK].
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0J1