Regulacja poziomu korekcji wywinięcia

Użytkownik może regulować poziom korekcji dla własnego rodzaju papieru/
WAŻNE
Tryb ten może wywierać wpływ na podawanie papieru.Z uwagi na to, iż mocne wywinięcie może powodować blokowanie się arkuszy, zaleca się stopniowe wywijanie papieru w małych przyrostach.
W zależności od charakterystyki papieru, np.: gruby papier, funkcja korekcji zawinięcia może nie działać prawidłowo nawet po odpowiednim ustawieniu tej funkcji.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Poziom Korekcji Wywinięcia>.
5.
Naciśnij [-] lub [+] dla [Tekstem w Górę (Odwrotne)] lub [Tekstem w Dół (Normalne)], aby wyregulować poziom korekcji wywinięcia → [OK].
Tekstem do góry/Tekstem do dołu
Automatycznie
Tekstem do góry
Tekstem do dołu
Drukowanie jednostronne
W zależności od rzeczywistego ułożenia tekstem do góry/tekstem do dołu*1
Tekstem w Górę (Odwrotne)
Tekstem w Dół (Normalne)
Drukowanie dwustronne
Tekstem w Górę (Odwrotne)*2
*1 Sprawdź, czy papier wyprowadzany jest tekstem do góry/tekstem do dołu. Jeśli papier wyprowadzany jest tekstem do góry, dostosuj ustawienie dla „Tekstem w Górę (Odwrotne)”. Jeśli papier wyprowadzany jest tekstem do dołu, dostosuj ustawienie dla „Tekstem w Dół (Normalne)”.
*2 W przypadku drukowania dwustronnego nie można dostosować poziomu korekcji wywinięcia, naciskając [-] lub [+] dla [Tekstem w Dół (Normalne)].
6.
Naciśnij na [OK].
Zawinięcie papieru jest zniwelowane poprzez ustawienie papieru w odwrotnym kierunku niż jest zawinięty.Wykonać wydruki testowe na papierze, dla którego ustawienia zmodyfikowano i sprawdzić poziom korekcji wywinięcia.
UWAGA
Aby określić kierunek wywinięcia papieru, należy położyć papier w tym samym kierunku, w jakim jest on wyprowadzany na tacę.
Wyreguluj stopień wywinięcia w kierunku przeciwnym niż kierunek zadrukowania papieru.
Kierunek zwinięcia zadrukowanego papieru
Kierunek regulacji
Kiedy papier jest zawinięty do góry
Wywinięcie w dół (naciśnij [-])
Kiedy papier jest zawinięty do dołu

Wywinięcie w górę (naciśnij na [+])

52XY-0J2