Regulacja poziomu oczyszczania obrazu w zespole pośredniego pasa przenoszącego (ITB)

Jeśli funkcja automatycznego czyszczenia nie usuwa w zadowalający sposób pozostałości tonera na pasie transferu, pozostałości ten mogą być przenoszone na papier obniżając jakość obrazu.W takim przypadku należy wyregulować ustawienia poziomu czyszczenia obrazu w zespole pasa pośredniego (ITB) dla niestandardowego rodzaju papieru.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Reg. Czystości Obrazu ITB>.
5.
Naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować poziom oczyszczania obrazu → [OK].
UWAGA
Jeśli wyniki nie są zadowalające nawet po naciśnięciu przycisku [+], należy nacisnąć na [-].
6.
Naciśnij na [OK].

UWAGA
Jeśli wyniki nie są zadowalające po próbie regulacji przyciskami [-] oraz [+] należy wyregulować Dodatkowe napięcie przenoszącego.Poprawa powinna być widoczna po regulacji Dodatkowego napięcia przenoszącego w kierunku [-].Należy jednak pamiętać, że zmiana wartości Drugorzędnego Napięcia Przenoszącego ma duży wpływ na wydruk końcowy.Podczas zmiany ustawień należy kontrolować uzyskiwane rezultaty.
52XY-0JW