Regulacja krawędzi głównej/marginesów końcowych

Można wyregulować krawędź główną oraz marginesy końcowe.
W zależności od rodzaju papieru oraz jeżeli krawędź główna i marginesy są niewielkie, papier może być trudno zdejmowany z rolek modułu utrwalania.Z tego powodu, jakość obrazu może być obniżona, wyprowadzany papier może być złożony lub zagięty w rogach lub też mogą się pojawić problemy z podawaniem papieru.
W takiej sytuacji, można rozszerzyć margines.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Dop. górny/dolny margines>.
5.
Naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować krawędź główną oraz marginesy końcowe → [OK].
Możesz również wykorzystać klawisze numeryczne, celem wyregulowania marginesów.
Jeżeli chcesz rozszerzyć margines krawędzi głównej, wyreguluj ustawienia <Główna krawędź> w kierunku strony [+].
Jeżeli chcesz rozszerzyć margines tylny, wyreguluj ustawienia <dolny> w kierunku strony [+].
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0JK