Regulacja ustawienia krzywizny papieru

Krzywizna papieru to zmiana, która pojawia się podczas regulacji pozycji obrazu.Jeżeli obraz jest drukowany skośnie, wyprowadzany papier jest pomarszczony lub też główna krawędź/koniec wydruku jest zawinięty, problem można wyeliminować regulując wartość zawinięcia papieru.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Dopasuj zakrzywienie papieru>.
5.
Naciśnij [] lub [], aby wyregulować krzywiznę papieru → [OK].
Aby skorygować zniekształcony obraz, należy zwiększyć wartość ustawienia.
Aby skorygować maszczenie się papieru, zakrzywianie lub zawijanie krawędzi papieru, należy zmniejszyć wartość ustawienia.
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0JF