Regulacja poziomu przewietrzania papieru

Użytkownik może dostosować poziom przewietrzania papieru dla własnego rodzaju papieru.Ustawienie to dotyczy papieru załadowanego do POD Deck Lite-C oraz Multi-drawer Paper Deck-C.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Reg. Poz. Wiatr. Rozdz. Pap.>.
5.
Naciśnij [-] lub [+], aby ustawić poziom wentylatora → [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[-5] do [-1]:
Zastosuj, gdy obszary o mocnym zabarwieniu nie są równo zadrukowane lub kiedy papier jest wyjątkowo mocno pozwijany z uwagi na brak wilgoci wynikający z właściwości papieru bądź zmiennych warunków wilgotności.
[0]:
Ustawienie domyślne
[1] do [5]:
Należy wybrać, gdy często pojawiają się zacięcia papieru lub gdy wysoka jest temperatura bądź wilgotność.
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0J3