Regulacja dodatkowego napięcia antyelektrostatycznego

Jeżeli drukowany obraz jest rozmazany lub też w module przenoszącym blokuje się papier, przyczyną może być elektrostatyczność na Pośrednim pasie przenoszącym.W takiej sytuacji, należy wyregulować napięcie antyelektrostatyczne do [-], aby zniwelować te ładunki.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
UWAGA
Regulacja polaryzacji antystatycznej transferu może mieć wpływ na ustawienia w [Regul. Drugo. Napięcia Przen.], [Reg. Czystości Obrazu ITB] oraz [Korek. aplika. resztki tonera].Ustawić ponownie te parametry w razie potrzeby.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Adjust Secondary Transfer Antistatic Bias>.
5.
Naciśnij na [-], aby wyregulować wartość napięcia antyelektrostatycznego → [OK].
UWAGA
Jeśli wyniki nie są zadowalające nawet po naciśnięciu przycisku [-], należy nacisnąć na [+].
6.
Naciśnij na [OK].

UWAGA
Jeżeli warunki nie ulegną poprawie nawet po wyregulowaniu wartości w kierunkach [-] i [+] należy wyregulować ustawienia w [Regul. Drugo. Napięcia Przen.].Poprawa powinna być widoczna po regulacji Dodatkowego napięcia przenoszącego w kierunku [-].
52XY-0JS