Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego

Jeśli na niestandardowym rodzaju papieru rozmycie obrazu jest bardziej widoczne niż na standardowych rodzajach papieru, można wyregulować dodatkowe napięcie przenoszące. W przypadku wprowadzania ustawień papieru przy użyciu bazy danych papieru dostosowana wartość dodatkowego napięcia przenoszącego (napięcia odpowiedzialnego za przenoszenie tonera na papier) odpowiednia dla konkretnego rodzaju papieru jest traktowana jako początkowa wartość ustawienia.
WAŻNE
Jeśli jakość druku jest niezadowalająca z powodu papieru/warunków drukowania, zaleca się wykonanie procedury [Regul. Drugo. Napięcia Przen.].
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
UWAGA
Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego może mieć wpływ na ustawienia w [Reg. Czystości Obrazu ITB], [Korek. aplika. resztki tonera] oraz [Regulacja Położenia Obrazu].Ustawić ponownie te parametry w razie potrzeby.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regul. Drugo. Napięcia Przen.>.
5.
Naciśnij na [-] lub [+] dla przedniej i tylnej strony, aby wyregulować napięcie → [OK].
Regulacje w kierunku [-] są zalecane, w poniższych przypadkach
Regulacje w kierunku [+] są zalecane, w poniższych przypadkach
Gramatura papieru
Mała (cienki papier)
Duża (gruby papier)
Obrazy złej jakości
Mimo że nasycenie obszarów o dużym nasyceniu jest normalne, na obszarach o niskim nasyceniu pojawiają się niewielkie, białe punkty.
Poziom nasycenia zarówno obszarów o dużym nasyceniu jak i małym nasyceniu jest niski.
Na powierzchniach o dużym nasyceniu pojawiają się białe punkty.
Na obszarach o dużym nasyceniu pojawiają się nierówności połysku.
Powierzchnia papieru nie jest gładka (podobna jak w przypadku papierów z teksturą) i po stronie z fakturą pojawiają się białe plamy.
Kontury w obszarach o wysokim zabarwieniu mogą być rozmazane.
Na obszary o wysokim zabarwieniu nie jest nakładana wystarczająca ilość tonera i mogą się tam pojawiać niewielkie, mocno zabarwione punkty.
-
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0JR