Regulacja zabarwienia tła

Tryb ten umożliwia usuwanie kolorów tła z oryginałów w czasie skanowania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas skanowania oryginałów, takich jak katalogi z kolorowym tłem, oraz pożółkłego ze starości papieru.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Zabarwienie].
3.
Naciśnij na [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>.
Aby automatycznie wyregulować jakość tła, należy nacisnąć na [Automatycznie].
4.
Naciśnij na [-] oraz [+] aby wyregulować zabarwienie tła → naciśnij na [OK].
[-]: Istnieje możliwość zapobiegania kopiowaniu ciemnego tła, ale oznacza to, iż jasne obszary mogą również nie zostać skopiowane.
[+]: Użytkownik może nie być w stanie całkowicie zapobiec kopiowaniu ciemnego tła, ale jasne obszary są zawsze kopiowane.
Jeżeli istnieje potrzeba regulacji poszczególnych kolorów (czerwony, zielony i niebieski), należy nacisnąć [Wyreguluj Każdy Kolor]. Naciśnij [-] lub [+], aby wyregulować zabarwienie każdego koloru → naciśnij [OK].
UWAGA
Jeżeli naciśniesz [Reg. Wszyst. Kolorów] dla [Wyreguluj Każdy Kolor] na ekranie regulacji koloru, ekran powraca do Wyreguluj wszystkie kolory.
5.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Jeżeli wyregulujesz zabarwienie tła za pomocą [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>, ustawienie [Automatycznie] jest anulowane. Podobnie, jeżeli naciśniesz na [Automatycznie] podczas ręcznego wprowadzania regulacji w [Wyreguluj], wszelkie regulacje zostaną anulowane. Urządzenie automatycznie wyreguluje zabarwienie, aby dopasować tło.
52XY-144