Stosowanie polityki

Można wysłać plik PDF zgodny z serwerem zarządzania prawami.Zezwolenie na dostęp do zapisanego pliku PDF można zmienić w oprogramowaniu Adobe LiveCycle Rights Management ES.
WAŻNE
Nie można ustawić [Zastosuj politykę] w połączeniu z następującymi warunkami:
Gdy ustawiony jest tryb Szyfrowanie
Gdy opcja [Format PDF do PDF/A] jest włączona (Patrz "Formatowanie plików PDF do PDF/A.")
UWAGA
Do korzystania z funkcji [Zastosuj politykę] wymagane jest oprogramowanie Adobe LiveCycle Rights Management ES lub Adobe LiveCycle Rights Management ES2.Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.
Poniższe warunki muszą zostać spełnione, aby można było korzystać z funkcji [Zastosuj politykę]:
Serwer Adobe LiveCycle Rights Management i urządzenie są połączone za pośrednictwem internetu lub intranetu.
Adres URL serwera Adobe LiveCycle Rights Management jest ustawiony w [Ustawienia serwera zarządzania prawami].(Patrz "Ustawianie serwera zarządzania prawami.")

1.
Naciśnij na → [Skanuj i wyślij] → określ odbiorcę → naciśnij przycisk formatu pliku.
2.
Wybierz [PDF] → naciśnij na [Zastosuj politykę].
3.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło → naciśnij [OK].
UWAGA
W zależności od wykorzystywanej metody uwierzytelniania, ekran wprowadzania hasła może nie być wyświetlany.
Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do serwera zarządzania prawami, należy się skontaktować z administratorem systemu.
4.
Wybierz politykę, która ma zostać zastosowana → naciśnij [OK].
Polityki zarejestrowane na serwerze Adobe LiveCycle Rights Management są wyświetlane na liście polityk.
UWAGA
Mogą zostać wyświetlone maksymalnie 64 polityki.
W tym urządzeniu można stosować tylko polityki szyfrowane przy pomocy AES 128 bitów lub AES 256 bitów.
52XY-13X