Przyporządkowywanie skrótów

Dwa skróty opcji są wyświetlane na ekranie Skanowanie i drukowanie.[Dwustronny oryginał] oraz [Oryginały o róż. formacie] są wyświetlane jako domyślne.Te skróty mogą być zmienione do postaci często używanych funkcji.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → .
2.
Naciśnij na [Zapisz skróty opcji].
3.
Wybierz przycisk do zarejestrowania.
4.
Wybierz tryb [Opcje] który chcesz przypisać do skrótu → i naciśnij na [OK].
Jeżeli użytkownik nie chce przypisywać opcji, należy wybrać [Nieprzyp.].
5.
Naciśnij na [OK].
6.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-13C