Skompresowany plik PDF lub XPS

Tryb ten umożliwia wysyłanie plików zawierających oryginały tekstowe lub oryginały tekstowo-fotograficzne przy użyciu wyższego współczynnika kompresji niż normalne pliki PDF lub XPS.Jeżeli wybierzesz [Kompresja], zaleca się ustawienie rodzaju oryginału jako "Tekst" lub "Tekst/fotografia" w zależności od rodzaju obrazu.Możesz również wybrać [OCR (Z wysz. tekstu)].
WAŻNE
Opcje PDF (Skompresowany) lub XPS (Skompresowany) są prawidłowe wyłącznie, zgodnie z poniższymi ustawieniami.
Wybierz kolor: Automatyczny wybór koloru (Kolor/Szary), Pełny kolor, Skala szarości
Rozdzielczość: 300x300 dpi
Proporcja kopiowania: 100% lub Automatycznie
UWAGA
Jeżeli plik jest w formacie PDF możesz zredukować jego rozmiar za pomocą funkcji [Ograniczone kolory].Aby uzyskać więcej informacji, patrz "PDF z ograniczonym kolorem.".

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → określ odbiorcę → naciśnij przycisk formatu pliku.
2.
Wybierz [PDF] lub [XPS] → i naciśnij na [Kompresja].
3.
Naciśnij na [OK].
Jeżeli Użytkownik chce rozdzielić wiele obrazów i wysłać je jako osobne pliki, z których każdy zawiera tylko jedną stronę, należy włączyć opcję [Podziel na Strony].Jeżeli chcesz skanować obrazy w formie pojedynczego pliku, należy wyłączyć to ustawienie.

WAŻNE
Jeżeli wybierzesz [Kompresja] dla formatu pliku PDF lub XPS, tryb koloru zmienia się z [Automat. (Kolor/Cz&B)] i [Czarno-Biały] na [Automat. (Kolor/Szary)] i [Skala Szar.]. Jeżeli użytkownik chce skanować dokument zgodnie z określonym trybem kolorów, należy zmienić format pliku PDF na jakikolwiek inny, z wyjątkiem [Kompresja] oraz [Wektoryzacja & Wygładz.] i zmienić format XPS na jakikolwiek inny, za wyjątkiem [Kompresja].
Jeżeli jako standardowy format pliku zarejestrowane są (Wektoryzacja i wygładzanie), PDF (Skompresowany) lub XPS (Skompresowany) oraz kiedy użytkownik wysyła dokumenty za pośrednictwem I-faksu, wtedy może pojawić się komunikat podpowiadający zmianę formatu pliku. W takiej sytuacji, format plików należy zmienić na jakikolwiek inny, niż PDF (Wektoryzacja i wygładzanie), PDF (Skompresowany) lub XPS (Skompresowany). Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania/zmiany trybu standardowego, patrz [Zmień ustawienia domyślne]. (Patrz "Zmiana ustawień domyślnych dla Wysyłania.")
52XY-13L