Nazwa pliku

Można ustawić nazwę pliku wykorzystywaną w czasie wysyłania dokumentów do poczty e-mail, I-faksu, serwera plików lub skrzynki pocztowej.Jeżeli nie określisz nazwy pliku, zostanie ona określona automatycznie.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Nazwa Pliku].
3.
Naciśnij na [Nazwa pliku].
4.
Wprowadź nazwę pliku → naciśnij na [OK] → [OK].
Jeżeli użytkownik wysyła plik na adres e-mail lub do serwera plików, konieczne jest ustawienie opcji [Automatycz. (OCR)].
Jeżeli ustawisz [OCR (Z wysz. tekstu)] dla [PDF], [XPS], [OOXML] jako format pliku, możesz ustawić [Automatycz. (OCR)] aby automatycznie nadawać nazwę zgodną z pierwszym blokiem liter wykorzystywanym w pliku.Można ustawić liczbę znaków, która będzie wyodrębniana dla [Automatycz. (OCR)] w <Nr Pliku OCR Nazwa Znaków> w Ustawieniach OCR (wyszukiwalny tekst).(Patrz "Ustawienia tworzenia przeszukiwalnych plików PDF/XPS/OOXML.")
WAŻNE
Żądany blok tekstu może nie być ustawiany jako nazwa pliku, w zależności od układu dokumentu itd.
Znaki takie jak przecinki (,), ukośniki (/) lub nawiasy ([,]) nie są prawidłowe podczas wysyłania pliku i nie zostaną użyte jako nazwa pliku.
Gdy nazwa dokumentu jest już wprowadzona, wtedy wydobyty blok tekstu dołączany jest do końcówki nazwy pliku.Znaki nie mieszczące się w limicie znaków zostaną obcięte.
Nie można ustawić trybu zaszyfrowanego PDF oraz [Automatycz. (OCR)] jednocześnie.
UWAGA
Podczas wysyłania dokumentów za pomocą wiadomości e-mail lub I-faks, każda strona wysyłana jest jako oddzielny obraz dołączony do wiadomości e-mail, lub osobny obraz TIFF dołączony do I-faksu.Rozszerzenie dokumentu jest zgodne z formatem pliku, jaki został wybrany przy wysyłaniu.Nazwa pliku jest przyporządkowywana zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Gdy ustawiona jest nazwa pliku:
Nazwa pliku tworzona jest z wprowadzonej nazwy pliku oraz trzech cyfr oznaczających numer strony obrazu.
Przykład: nazwa pliku_002.tif
Gdy nie jest ustawiona nazwa pliku:
Nazwa pliku tworzona jest z numeru zadania (od 0001 do 4999) oraz z trzech cyfr oznaczających numer strony obrazu.
Przykład:1231_002.tif
Podczas wysyłania dokumentów do serwera plików, każda strona wysyłana jest i zapisywana jako osobny obraz.Rozszerzenie dokumentu jest zgodne z formatem pliku, jaki został wybrany przy wysyłaniu.Nazwy pliku zostają przyporządkowane zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Jeżeli ustawiono nazwę pliku:
Jeżeli wykorzystywany jest tryb Podziel na strony:
Nazwa pliku składa się z wprowadzonej nazwy pliku, roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty i sekundy wysłania pliku oraz pięciu cyfr oznaczających numer strony obrazu.

Przykłady:
file name_20160707203000_00002.tif
file name_20160707203000_00002.jpg
file name_20160707203000_00002.pdf
file name_20160707203000_00002.xps

Jeżeli nie chcesz dzielić na strony:
Przedrostek nazwy pliku składa się z nazwy pliku, roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty i sekundy wysłania pliku.

Przykłady:
file name_20160707203000.tif
file name_20160707203000.pdf
file name_20160707203000.xps

Gdy nie ustawiono nazwy pliku:
Jeżeli Dzielisz na strony:
Prefiks nazwy pliku jest generowany z roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty i sekundy jego wysłania oraz pięciu cyfr określających numer strony obrazu.
Przykłady:
20160707203000_00002.tif
20160707203000_00002.jpg
20160707203000_00002.pdf
20160707203000_00002.xps
Jeżeli nie chcesz dzielić na strony:
Nazwa pliku składa się z roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty i sekundy jego wysłania.
Przykłady:
20160707203000.tif
20160707203000.pdf
20160707203000.xps
Istnieje możliwość określenia nazwy pliku za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika w czasie wysyłania na adres e-mail/I-faks lub serwer zapisane w [Ulubione ustawie.].(Patrz "Specifying a File Name for Transmission to a Destination in Favorite Settings.")
5.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Jeżeli użyjesz znaków, takich jak lewe ukośniki (\), ukośniki (/), dwukropki (:), gwiazdki (*), pytajniki (?), cudzysłowy ("), nawiasy ostre (<, >) oraz pionowe kreski (|) w nazwie dokumentu, nie możesz wysyłać pliku do serwerów plików na których zainstalowano systemy operacyjne, które tychże znaków nie rozpoznają.
52XY-14E