Powiadomienie o wykonaniu zadania

Użytkownik może wysłać powiadomienie o wykonaniu zadania na określony adres e-mail. Odebranie takiego powiadomienia informuje o zakończeniu wysyłania zadania.
WAŻNE
Przed wysyłaniem powiadomienia o wykonanym zadaniu wysyłania, należy zapisać adres e-mail w Lokalnej książce adresowej lub pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.(Patrz "Rejestrowanie adresu e-mail.")

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Powiad. o Wyk Zadania].
3.
Wybierz odbiorcę, do którego ma zostać wysłane powiadomienie o zakończeniu zadania → wciśnij klawisz [OK] → [Zamknij].
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania zarejestrowanych odbiorców, patrz "Ekran książki adresowej."
52XY-14C