Dostępne formaty papieru

Podczas drukowania odebranych dokumentów papier podawany jest z tej szuflady, w której znajdują się arkusze tego samego formatu, co format odbieranego dokumentu.
Jeżeli papier właściwego formatu nie jest aktualnie dostępny, to urządzenie automatycznie wybiera inny format papieru, w niżej podanej kolejności.(Jeżeli wszystkie przełączniki w opcji <Wybierz Szufladę> dla [Wybierz Szufladę] (Ustawienia/rejestrowanie) są włączone).Format papieru jest automatycznie wybierany w tej samej kolejności, nawet jeżeli podczas drukowania papier się skończy.

Formaty papieru dostępne dla odebranych dokumentów.

Rozmiar odebranego dokumentu
Priorytet formatu papieru
A3
A3 → A4* → A4R*
A4
A4 → A4R → A3 → A5R x 3
A5
A5R → A4 → A4R → A3
* Format papieru odebranych dokumentów jest automatycznie zmniejszany przed wydrukowaniem na wskazanym formacie papieru.

WAŻNE
Otrzymane dokumenty mogą być wydrukowane na następujących rozmiarach i typach papieru:
Format: A3, A4, A4R lub A5R
Rodzaje papieru: zwykły, ponownie przetworzony, kolorowy, powlekany lub niestandardowy rodzaj papieru (papier o poniższych parametrach; Gramatura: 64 do 105 g/m2, Rodzaj: normalny, wykończony: niepowlekany lub ponownie przetworzony)
UWAGA
Użytkownik może określić szufladę wykorzystywaną dla poszczególnych funkcji.(Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")
Możliwe jest ustawienie urządzenia tak, by zmniejszało format odebranych dokumentów od 75% do 97% w 1% przyrostach jeżeli dokument jest większy niż jakikolwiek z dostępnych formatów papieru.(Patrz "Zmniejszanie otrzymanych plików.")
Można zmienić kolejność wyboru papieru.(Patrz "Wybór szuflady papieru.")
Urządzenie można ustawić w taki sposób, aby drukowało odbierane dokumenty na obydwu stronach papieru.(Patrz "Drukowanie dwustronne.")
52XY-14W