Przekazywanie odebranych dokumentów

Można ustawić automatyczne przekazywanie dokumentów odebranych, które odpowiadają określonym warunkom przekazywania do określonych odbiorców.Można zarejestrować warunki przekazywania i odbiorców w Ustawieniach przekazywania.(Patrz "Ustawienia Przekazania.")

UWAGA
Aby móc przekazywać odebrane dokumenty, należy najpierw włączyć funkcję [Ważne/Nieważne] w [Ustawienia Przekazania].(Patrz "Edycja ustawień przekazywania.")
52XY-14U