Odbiór dokumentów

1.
Podczas odbierania dokumentów, wskaźnik Przetwarzania/Danych znajdujący się na pulpicie sterowania świeci pulsującym światłem w kolorze zielonym.
2.
Po zakończeniu odbierania dokumentu, wskaźnik Przetwarzania/Danych znajdujący się na pulpicie sterowania świeci w sposób ciągły światłem w kolorze zielonym.Wskazuje to, że dokumenty są zachowane w pamięci.
UWAGA
Wskaźnik Przetwarzania/Danych świeci na zielono pulsującym światłem lub w sposób ciągły, nawet jeśli urządzenie przejdzie w tryb Czuwania.
Wskaźnik błędu pulsuje na czerwono wtedy, gdy dostępna jest zbyt mała ilość pamięci albo wymagane jest włożenie papieru do szuflady.
3.
Dokument jest drukowany.
Wskaźnik Przetwarzania/Danych zgaśnie, gdy rozpocznie się drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci.

UWAGA
Odebrane dokumenty zostają zapisane w pamięci, gdy w urządzeniu nie ma papieru, na którym mogłyby zostać wydrukowane.
W pamięci urządzenia może być przechowywanych 6000 stron (dotyczy to zarówno dokumentów przygotowanych do wysłania jak i odebranych dokumentów).
Dokumenty, które zostały zapisane w pamięci z powodu braku papieru potrzebnego do ich wydrukowania, są automatycznie drukowane, gdy tylko papier taki zostanie włożony do szuflady.
52XY-14R