Temat/Wiadomość

Istnieje możliwość określenia tematu i wiadomości w czasie wysyłania wiadomości e-mail lub I-faks.Jeżeli nie określisz tematu, zostanie ona określona automatycznie.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Temat/Wiadomość].
3.
Naciśnij na [Temat].
4.
Wprowadzić temat → nacisnąć na [OK].
5.
Naciśnij na [Komunikat].
6.
Wprowadź wiadomość → naciśnij na [OK].
7.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

UWAGA
Jeśli nie chcesz wprowadzać tematu, stosowany jest temat domyślny ustawiony w funkcji [Domyślny temat] in [Ustawienia E-mail/I-Faks].(Patrz "Domyślny temat.")
52XY-14F