Przywoływanie poprzednich zadań wysyłania

Istnieje możliwość przywołania trzech ostatnich zadań wysyłania.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Poprzed. ustawie.].
2.
Wybierz ustawienia, które chcesz przywołać → naciśnij na [OK].
UWAGA
W przywołanym zadaniu wysyłania można dokonać zmian w ustawieniach.
Jeżeli w jednym rejestrze zapisanych jest wielu odbiorców, kolejność odbiorców pokazywanych na liście może nie odpowiadać kolejności, w jakiej byli oni programowani.
W czasie przywoływania ustawień Zaszyfrowany PDF poprzez naciśnięcie klawisza [Poprzed. ustawie.] (w czasie logowania przy użyciu usługi SSO-H), istnieje możliwość przywołania i ustawienia zapisanych haseł.

WAŻNE
Można zapisać ustawienia odbiorców, skanowania lub wysyłania określone przed naciśnięciem przycisku jako pojedynczą grupę Poprzednich ustawień.
Tryb Standardowy nie może zostać przywołany ani zapisany.
Jeżeli włączysz [Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.] nie możesz przywoływać ustawień z pamięci.(Patrz "Zarządzanie książką adresową z kodami dostępu.")
Jeżeli włączony zostanie jakikolwiek rodzaj adresu w [Ogranicz nowych odbiorców], aktualnie zapisane Poprzednie ustawienia zostaną usunięte.(Patrz "Ograniczanie wysyłania do nowych adresów.")
UWAGA
Trzy ostatnie zachowane w pamięci ustawienia nie są kasowane nawet po wyłączeniu głównego zasilania.
52XY-12U