Określanie odbiorców dzięki wprowadzaniu adresu e-mail

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Nowy odbiorca].
2.
Naciśnij na [E-Mail].
3.
Wprowadź adres e-mail → naciśnij na [OK].
Jeżeli [Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail] jest wyłączona, naciśnij na [Adres E-mail] → wprowadź adres e-mail.
UWAGA
Możesz korzystać z funkcji autouzupełniania, jeżeli włączysz funkcję [Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail].(Patrz "Ustawianie automatycznego uzupełniania wprowadzanego adresu e-mail.")
Jeżeli za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym wprowadzany będzie adres e-mail, adresy zarejestrowane w Lokalnej książce adresowej, które odpowiadają początkowym znakom wprowadzanego adresu zostaną automatycznie podświetlone na żółto.
Aby wybrać jeden z zarejestrowanych adresów, należy nacisnąć na [OK].Aby wybrać jeden z zarejestrowanych adresów, należy nacisnąć klawisz [OK].
Można również określić odbiorcę poprzez naciśnięcie na celem wyświetlenia listy potencjalnych odbiorców.
Adresy e-mail które są zapisane wraz z kodami dostępu nie są wyświetlane.
4.
Wybierz jedno z poniższych dla <Dzielenie Danych>.
[Włącz]:
Wybierz [Włącz], jeśli urządzenie odbiorcy wyposażone jest w funkcję pozwalającą na łączenie podzielonych danych (odbieranych).
[Wyłącz]:
Wybierz [Wyłącz], jeżeli urządzenie odbiorcy nie posiada funkcji łączenia podzielonych danych, lub jeżeli nie chcesz dzielić wysyłanych danych.
Jeżeli rozmiar danych, które są wysyłane przekracza wartość ustaloną dla [Maks. rozm. danych do wysłania], dane zostają podzielone podczas wysyłania.Jeżeli rozmiar danych, które są wysyłane przekracza wartość ustaloną dla opcji [Maks. rozm. danych do wysłania] gdy opcja Podziel dane jest wyłączona, dane są podzielone na strony i przesłane w postaci kilku e-maili.(Patrz " Maksymalny rozmiar danych dla wysyłania.")
WAŻNE
Przed zaprogramowaniem tej opcji należy się dowiedzieć, w jakie funkcje wyposażone jest oprogramowanie do odbierania e-maili u odbiorcy.W przypadku określenia warunków, które nie są obsługiwane przez urządzenie odbiorcy, wtedy może wystąpić błąd transmisji.
Aby dodać innego odbiorcę, należy nacisnąć na [Następny Odbiorca] → i powtórzyć kroki 3 i 4.
5.
Naciśnij na [OK].
52XY-127