Ustawianie własnego adresu e-mail jako odbiorcy

Jeżeli chcesz wysłać do siebie, można określić adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcę.
UWAGA
[Wyślij do Siebie] pojawia się wyłącznie, jeżeli zarejestrujesz adres e-mail użytkownika podczas korzystania z uwierzytelniania przy użyciu usługi SSO-H.
Administrator może ograniczyć odbiorców e-mail każdego z użytkowników ogólnych tylko do [Wyślij do Siebie]. (Patrz "Ustawianie ograniczonych odbiorców dla wysyłania wiadomości e-mail.")

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Wyślij do Siebie].

WAŻNE
Jeżeli jako usługę logowania ustawiono system Uwierzytelnianie poprzez lokalne urządzenie usługi SSO-H, wtedy jako odbiorca ustawiany jest adres e-mail zarejestrowany w systemie Uwierzytelnianie poprzez lokalne urządzenie usługi SSO-H.
Jeżeli jako usługę logowania ustawiono system uwierzytelniania użytkownika Uwierzytelnianie poprzez serwer usługi SSO-H (wliczając w to przeprowadzenie Uwierzytelniania poprzez serwer za pomocą systemu uwierzytelnienia użytkownika „Uwierzytelnianie poprzez serwer + Uwierzytelnianie poprzez lokalne urządzenie”), zostanie ustawiony adres e-mail zarejestrowany dla zalogowanego użytkownika wykorzystującego Uwierzytelnianie przez serwer.
Jeżeli uwierzytelnianie jest przeprowadzane za pomocą usługi SSO-H, wymagane są odpowiednie czynności dla każdego uwierzytelnienia. Gdy uwierzytelnianie użytkownika działa w oparciu o usługę logowania SSO-H, patrz "Usługa logowania."
52XY-12K