Rejestrowanie/edycja/usuwanie ustawień ulubionych

Użytkownik może zaprogramować dowolne kombinacje odbiorcy i ustawień wysyłania i zarejestrować je pod danym przyciskiem, jako ustawienia ulubione.W urządzeniu dostępnych jest 18 przycisków ustawień ulubionych, którym dla wygody można nadać nazwy oraz przypisać im komentarz.Polecamy zapisywanie często używanych ustawień pod tymi przyciskami.

UWAGA
Ustawienia zapisane w [Ulubione ustawie.] nie są usuwane nawet po wyłączeniu zasilania.
Jeżeli adres zawarty pod przyciskiem ustawień ulubionych zostanie usunięty z Lokalnej książki adresowej, zostaje on również usunięty z ustawień zarejestrowanych pod przyciskiem ustawień ulubionych.
Ustawienia ulubione mogą być również rejestrowane za pomocą → [Zapisz ulubione ustawienia].Możesz również nacisnąć na → [Edytuj ulubione ustawienia], aby edytować nazwę i komentarze.
52XY-136