N na 1

Tryb ten służy do skanowania wielu oryginałów lub oryginałów dwustronnych, tak aby mieściły się one na jednym arkuszu papieru.Można wybrać 2, 4 lub 8 skanowanych oryginałów i ustawić je na jednej stronie.Można również ustawić dwustronne drukowanie oraz zmienić układ i kolejność obrazów.
Oryginały są automatycznie redukowane i dopasowane do określonego formatu kopii.
2 na 1
Ustawienie to w taki sposób zmniejsza dwa jednostronne oryginały lub jeden dwustronny oryginał, aby mieściły się one na jednej stronie arkusza papieru.
4 na 1
Ustawienie to w taki sposób zmniejsza cztery jednostronne oryginały lub dwa dwustronne oryginały, aby mieściły się one na jednej stronie arkusza papieru.
8 na 1
Ustawienie to w taki sposób zmniejsza osiem jednostronnych oryginałów lub cztery dwustronne oryginały, aby mieściły się one na jednej stronie arkusza papieru.
WAŻNE
Tryb ten może być wykorzystywany wyłącznie do zapisywania plików w skrzynce pocztowej.

1.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Skanowanie].
3.
Naciśnij [Opcje] → [N na 1].
4.
Wybierz rodzaj N na 1.
Jeżeli oryginał jest dwustronny, należy nacisnąć na przycisk [Dwustronny oryginał] → wybrać rodzaj dwustronnego oryginału → nacisnąć na [OK].
Rodzaj dwustronnego oryginału
[Format książki]:
Przednie i tylne strony oryginału mają tę samą orientację góra-dół.
[Format kalendarza]:
Przednie i tylne strony oryginału mają odwrotną orientację góra-dół.
Aby wybrać kolejność układu, naciśnij na [Ustaw Szczegóły].Wybierz kolejność układu → i naciśnij na [OK].
Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione za pomocą przycisku [Ustaw Szczegóły], rodzaj rozkładu będzie następujący:
2 na 1:
Lewo → Prawo
Wszystkie inne opcje za wyjątkiem 2 na 1:
Lewy górny →prawy górny → lewy dolny → prawy dolny
Aby określić format oryginału, naciśnij na [Zmień] dla <Rozmiar oryginału> → wybierz format → naciśnij na [OK].
Aby zmienić format wyjściowy, należy nacisnąć na [Zmień] dla <Rozm. Dan. Wyj.> → wybrać format wyjściowy danych → i nacisnąć na [OK].
UWAGA
Nie można wybrać [Dwustronny oryginał], jeżeli jako format oryginału wybrano A6R.
Urządzenie automatycznie ustawia odpowiednią proporcję powiększania opierając się na wybranym formacie wyjściowym.
Jeżeli ustawisz [N na 1], automatycznie wybierana jest funkcja Przesunięcie do środka.
5.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Oryginały muszą być tego samego formatu.
52XY-166