Regulacja zabarwienia tła

Urządzenie umożliwia usunięcie koloru tła oryginału i wyraźne zeskanowanie dokumentu.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas skanowania oryginałów, takich jak katalogi z kolorowym tłem, oraz pożółkłego ze starości papieru.
Jako przykład, w poniższym dziale przedstawiono procedurę wyboru skrzynki pocztowej, jako miejsca zapisania dokumentu.
1.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Skanowanie].
3.
Naciśnij na [Zabarwienie] → [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>.
Aby automatycznie wyregulować jakość tła, należy nacisnąć na [Automatycznie].
4.
Naciśnij na [-] oraz [+] aby wyregulować zabarwienie tła → naciśnij na [OK].
[-]:
Istnieje możliwość zapobiegania kopiowaniu ciemnego tła, ale oznacza to, iż jasne obszary mogą również nie zostać skopiowane.
[+]:
Użytkownik może nie być w stanie całkowicie zapobiec kopiowaniu ciemnego tła, ale jasne obszary są zawsze kopiowane.
Jeżeli istnieje potrzeba regulacji poszczególnych kolorów (czerwony, zielony i niebieski), należy nacisnąć [Wyreguluj Każdy Kolor]. Naciśnij [-] lub [+], aby wyregulować zabarwienie każdego koloru → naciśnij [OK].
UWAGA
Jeżeli naciśniesz [Reg. Wszyst. Kolorów] na ekranie regulacji koloru dla [Wyreguluj Każdy Kolor], powróci ekran Regulacji wszystkich kolorów.
5.
Naciśnij na [OK].

WAŻNE
Jeżeli wyregulujesz zabarwienie tła za pomocą [Wyreguluj] dla <Zabarwienie tła>, ustawienie [Automatycznie] jest anulowane. Podobnie, jeżeli naciśniesz na [Automatycznie] podczas ręcznego wprowadzania regulacji w [Wyreguluj], wszelkie regulacje zostaną anulowane. Urządzenie automatycznie wyreguluje zabarwienie, aby dopasować tło.
52XY-162